måndag, september 15

Hemma hos, hur man repar en silverskål i Göteborg


Hemma hos

Välkommen på vernissage kl 12-16 söndagen den 21/9

Hur man repar en silverskål - Klara Eriksson LOD

Hur fungerar ett handgjort silverföremål i vardagen? Vad betyder måltiden och de redskap du använder i köket för dig? Hemma hos Sara-lo bjuds på en interaktiv performance där du vispar pannkakor i en silverbunke och äter med skedar utan handtag. 


Hemma hos
Så; vad är Hemma hos? Det är ett galleri för en dag hemma hos mig, Sara-Lo af Ekenstam.
Vad händer när man som utställare måste förhålla sig till någons hem? Är konst gjord för ett gallerirum eller en konsthall ? Jag hoppas att jag genom att bjuda in konstnärer att ställa ut i mitt hem kan skapa intressanta möten och öppna för nyfikenhet och samtal kring konsten.


Plats:
Övre Spannmålsgatan 2c, 411 05 Göteborg

Hur man repar en silverskål är en del av programmet i New adventures in jewellery som Konsthantverkscentrum  arrangerar.

Event på facebook

At home with

How to scratch a silver bowl - Dare to refract a silver surface
Klara Eriksson LOD

How does a hand made silver object work in everyday life? What does the meal and the tools you use in the kitchen signify for you? You are invited to an interactive performance where you have the opportunity to whisk pancakes in a silver bowl and eat with spoons without handles. We examine the myth that eggs and silver does not work together and talk about the importance of being aware in everyday life.
  

Location:
Övre Spannmålsgatan 2c, 411 05 Göteborg

 Event at facebook


Inga kommentarer: