torsdag, juni 19

Ring med gröna diamanter som symbol för de fyra barnen. Ring with diamonds as symbols for her children
Diamanterna på ringen är placerade mitt i kurvan på ena sidan av ringen. Det gör att de kan vinklas mot bäraren och vara en ständig länk till de fyra namn som finns på insidan av ringen. Jag tycker om när man arbetar med ringen som en helhet. Gravyren i det här fallet är det som knyter samman den historia som ringen som är av titan berättar om. Titanets egenskaper är att det är lätt och mycket hårt, det gör också att den är enkel att bära i ett aktivt sportigt liv även om den har mycket volym.

Inga kommentarer: