lördag, augusti 24

Silverringar med kokhuden kvar

Två lager silver
Ringarna är vita, men när du bär dem kommer den vita matta ytan att nötas bort och fram träder silvret. Jag vill med de här ringarna visa hur silvret är för mig att arbeta med. De är sågade, bockade och lödda. Jag har filat en aning på dem så att de inte skall vara vassa. Vitkokat dem för att de skall få sin finsilveryta. Men under ytan finns filränderna och lite sågytor kvar. De är transparenta, processen av hur de tillverkats är synlig, det tycker jag om. När du bär dem så kommer du själv sätta dina märken på dem, en del av din vardag.

Inga kommentarer: